ข้ามไปที่เนื้อหา

ผลกระทบของน้ำโมเลกุลไฮโดรเจน

เครื่องกำเนิดน้ำไฮโดรเจนออกแบบที่ดีที่สุด

โมเลกุล ไฮโดรเจน

โมเลกุลไฮโดรเจนประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนสองอะตอมที่เป็นโควาเลนต์
ถูกผูกมัด (อิเล็กตรอนร่วมกัน) โมเลกุลนี้มีประจุเป็นกลางและเป็น
ก๊าซที่เล็กและเบาที่สุดในจักรวาล คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ไฮโดรเจน
โมเลกุลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเพราะหมายความว่า H2 สามารถไปได้ทุกที่
ต้องการเข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งผ่านด่านเลือด-สมอง และเข้าสู่
ส่วนย่อยของเซลล์ เช่น ไมโตคอนเดรียของเซลล์ของคุณ
โมเลกุลไฮโดรเจนยังเป็นที่รู้จักกันในนามก๊าซทางการแพทย์เพื่อการบำบัดด้วย
ศักยภาพทางการแพทย์ที่น่าทึ่งในวรรณคดีทางวิทยาศาสตร์

แล้วน้ำโมเลกุลไฮโดรเจนคืออะไร?

น้ำไฮโดรเจนหรือน้ำที่อุดมด้วยไฮโดรเจนคือน้ำที่อุดมด้วยหรือผสมด้วย
ก๊าซไฮโดรเจน (H2) หรือที่เรียกว่าโมเลกุลไฮโดรเจน 

ซึ่งหมายความว่าโมเลกุลไฮโดรเจนหรือฟองอากาศนาโนของโมเลกุล
ไฮโดรเจนจะละลายในน้ำ แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้จับกับใด ๆ
ของโมเลกุลน้ำ

การเปรียบเทียบผลของสารต้านอนุมูลอิสระ

การเปรียบเทียบผลของสารต้านอนุมูลอิสระ
thไทย