Chuyển tới nội dung

CHAI TRITAN H2CAP

Máy tạo nước hydro thiết kế tốt nhất

CHAI TRITAN H2CAP

Chai Tritan H2CAP có thiết kế hình núi ở đáy và hoàn toàn phù hợp với H2CAP.
Bình H2CAP được làm bằng tritan không độc hại và hoàn toàn không chứa BPA.

CHAI TRITAN H2CAP

Điều đó phụ thuộc vào mức độ ưu tiên của bạn và lượng hydro bạn muốn trong nước. Hãy xem xét thương hiệu phổ biến sau H2CAP H2CAP
chai tritan h2cap
H2cap Tritan Chai
H2CAP, máy tạo nước hydro
Vật liệu TRITAN
Âm lượng 500ml / 17oz
viTiếng Việt